• Bilgisayar Sistemleri
  Bakım Sözleşmeleri
  Bu hizmet esasına göre, sağlanılan en büyük avantaj; bakım anlaşmalı müşterilerimizin her zaman servis hizmeti önceliğine sahip olmalarıdır. Bakım anlaşması, sizlere yatırım maliyeti, ar-ge ya da personel yönetimi gibi bütçe ve zaman maliyet...
 • Network
  Sistem Kurulumu
  Teknoloji çağında en önemli değerdir bilgi, bu nedenle iletişim ağında yüksek güvenlik, hızlı ve kesintisiz iletişim ağı bir unsur haline gelmiştir. Bu gereksinimiler karşısında network sistemleri üzerine sizlere sağladığımız bazı hizmetler.
 • Mevcut Sistem
  Performans Artırımı
  Mevcut olan fakat günümüz teknolojisine cevap veremeyen sistemin verimliliğini artırıp atıl durumdan çıkartmak amacıyla kapasite ve performans artırmaya yönelik lokal olarak yapılan çözümlemelerdir.
 • Güvenlik
  Kamera Sistemleri
  Kamera sistemleri güvenlik konusu başta olmak üzere takip ve geniş alanlarda hareket imkânları sağlamaktadır. Bu sayede gerek görüntüleri kayıt altına alma gerekse anlık takip konularında hayatı kolaylaştırmakta ve istenmeyen durumların önlenmesinde etkilidir.